Archive for the ‘precambrian’ Tag

EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ A RELIEFULUI ROMÂNIEI   1 comment

EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ A RELIEFULUI ROMÂNIEI

Aspectul actual al reliefului țării noastre este consecința mișcărilor tectonice, a condițiilor climatice deosebite și a proceselor geomorfologice, care s-au produs în limitele spațiului românesc.

Evoluția uscatului a presupus conturarea unor unități de platformă (în Precambrian), cărora li s-au atașat, cu timpul, unități de orogen (munți) de vârstă caledonică, hercinică și alpină. Ulterior, s-au conturat și unitățile non-orogene, respectiv dealurile, câmpiile, luncile și delta.

În prezent, platformele nu mai au aspectul inițial deoarece au fost fosilizate (prin acoperirea cu stive de sedimente), iar munții au fost intens erodați.

În linii mari, evoluția uscatului/teritoriului României este redată în tabelul și animația de mai jos:

     Tabelul nr. 1: EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ A RELIEFULUI ROMÂNIEI

ERA / SUBERĂ

PERIOADA

Anii între care a existat perioada…

(ani în urmă)

OROGENEZA

EFECTE ASUPRA UNITĂŢILOR DE RELIEF

PRECAMBRIAN Arhaic 3,9 mild. -2,5 mild

Platforma Est-Europeană coboară în trepte spre Carpaţii Orientali şi constituie fundamentul de nord – est al Pod. Moldovei.
Proterozoic 2,5 mild. – 570 mil.
PALEOZOIC Inferior Cambrian 570 – 505 mil. Baikaliană Se consolidează Platforma Moldovenească şi Platforma Moesică.
Ordovician 505 – 435 mil.
Silurian 435 – 410 mil. Caledonică Se ridică Dobrogea Centrală (sunt cutate şisturile verzi din Podişul Casimcei). Dobrogea de Sud se exondează (iese de sub ape).
PALEOZOIC Superior Devonian 410 – 360 mil.
Carbonifer 360 – 295 mil. Hercinică Se formează şi se consolidează blocurile cristaline carpatice. În Dobrogea de Nord se înalţă Munţii Măcinului.
Permian 295 – 245 mil.
MEZOZOIC Triasic 245 – 205 mil. Paleokimerică (Kimerică veche)Neokimerică (kimerică nouă) Sunt fragmentate blocurile cristaline carpatice, consolidate în orogeneza hercinică. Apar depresiunile Haţeg, Reşiţa – Moldova Nouă.
Jurasic 205 – 135 mil. Se produc modificări puternice în aria carpatică. Se scufundă: cristalinul din Carpaţii Orientali, munţii Trascău, Metaliferi şi toate depresiunile create anterior.
Cretacic 135 – 65 mil Alpină Se ridică Carpaţii Meridionali, Grupa Nordică a Orientalilor şi Munţii Apuseni. Concomitent cu înălţarea Carpaţilor se produce scufundarea lentă a Depresiunii Colinare a Transilvaniei.
PALEOGEN Paleocen 65 – 53 mil. Faza tectonică savică. Se definitivează aria carpatică: – se individualizează zona flișului Paleogen, a sedimentului cutat, în secial în estul şi sudul Carpaţilor Orientali. Se formează Subcarpaţii (prin încreţire).
Eocen 53 – 34 mil.
Oligocen 34 – 23,5 mil.
NEOGEN Miocen 23,5 – 5,3 mil. Fazele tectonice: stirică şi moldavică. Se formează în vestul Carpaţilor Orientali cel mai vechi lanţ de munţi vulcanici din Europa.Apar activităţi vulcanice şi în Munţii Apuseni.Carpaţii Meridionali se înalţă cu 1000 m.
Pliocen 5,3 – 2 mil
CUATERNAR Pleistocen 2 mil. – 10.mii Se retrag apele care acopereau teritoriul României (Marea Panonică, Lacul Sarmatic, Lacul Getic). Podişurile şi dealurile devin uscaturi. Se individualizează cursul Dunării. Câmpiile devin uscaturi şi sunt acoperite cu loess.
Holocen 10. mii – Are loc glaciaţiunea cuaternară. Apar gheţarii montani şi forme de relief glaciar. Se formează terasele şi luncile râurilor.

Dicționar:

FLIȘ, flișuri, s. n. (Geol.) = Ansamblu de terenuri constituite din conglomerate, gresii, argilă și marnă, sedimentate într-o mare în timpul când fundul acesteia se găsea într-o continuă ridicare spre a deveni un lanț muntos.

OROGÉN orogene, s. n. (Geol.) = Regiune vastă a scoarței terestre unde au avut loc mișcări tectonice intense care au dus la formarea unui lanț muntos cutat.

TECTÓNIC, -Ă, tectonici, -ce, adj.s. f. = 1. Adj. Care se referă la tectonică (2), care aparține tectonicii, care este legat de mișcările scoarței Pământului. 2. S. f. Ramură a geologiei care studiază structura scoarței terestre și cauzele mișcărilor și deformărilor ei. ♦ Structură geologică.

Bibliografie:

1. Ielenicz, M., Pătru, Ileana, (2005), România – geografie fizică, volumul I – Editura Universitară, București.

2. http://dexonline.ro

Reclame

Posted septembrie 25, 2012 by andreeazg in CLS. a VIII - a

Tagged with , ,